Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
KERMAN Branko Foto: Neznan
Galerija slik
KERMANBranko
arheolog
muzejski svetovalec

Rojen: 
26. julij 1963, Filovci
Umrl:  ,


Občina: 
Moravske Toplice

 Leta 1989 je diplomiral iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo). Kot diplomirani arheolog se je leta 1990 zaposlil v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota in tam deluje kot izredno uspešen arheolog in kustos še danes. Raziskovalno se ukvarja z zgodnjesrednjeveško in srednjeveško poselitvijo Prekmurja v odnosu do panonskega in jugovzhodnoalpskega prostora. Raziskuje pa tudi ostala arheološka obdobja od prazgodovine do antike v prekmurskem prostoru. Kot vodja je v letih 2000 do 2007, poleg manjših sondiranj, opravil več obsežnih arheoloških zaščitnih izkopavanj v Prekmurju, na trasi sedanje avtoceste, in sicer na najdiščih: Kotare-krogi pri Murski Soboti, Kotare-baza pri Murski Soboti, Pod Kotom sever pri Krogu, Grofovsko 2 pri Murski Soboti, Gornje njive 2 pri Dolgi vasi, Pod Grunti-Pince pri Pincah, Kalinovnjek in Krčevine pri Turnišču. Kot sovodja je sodeloval tudi pri izkopavanjih najdišča Gornje njive pri Dolgi vasi in Mačkovci. Prav tako je sodeloval pri postavitvi več arheoloških razstav, kot soavtor pa pri postavitvi Stalne muzejske razstave (obdobje zgodnjega in srednjega veka, 1997), za katero je dobil Valvasorjevo priznanje in mednarodno priznanje European Museum Forum leta 1999. Za uspešno razstavo Tü mo: slovanska poselitev Prekmurja (2011), ob kateri je izšel katalog razstave z enakim naslovom, je prejel priznanje Slovenskega arheološkega društva za leto 2012. Z razstavo Neznano Prekmurje: zapisi preteklosti krajine iz zraka (2002) je zaokrožil večletno zračno rekognosciranje pokrajine ob Muri. Leta 2013 je doktoriral s temo Interpretacija zgodovinske poselitve Prekmurja na primeru aerofotografije.
Zlasti obsežna izkopavanja ob gradnji pomurske avtoceste v prejšnjem desetletju so prispevala izredno dragocena odkritja o začetkih slovanske naselitve, pomembna tudi za širši slovenski in panonski prostor. Branko Kerman je prav tako začetnik aeroarheologije v Sloveniji, saj je s posnetki iz zraka diagnosticiral arheološko preteklost pokrajine ob Muri. Po njegovi zaslugi so tako s sistematično aerofotografijo zapisani poselitveni vzorci in posegi v prostor, ki so v preteklosti spreminjali pokrajino in jo spreminjajo še danes.

Dela: 
Gornje njive pri Dolgi vasi (skupaj z I. Šavel). Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 6 (AAS). Ljubljana, 2008.
Kotare-Baza pri Murski Soboti. AAS 17. Ljubljana, 2011.
Pod Kotom-sever pri Krogu. AAS 24. Ljubljana, 2011.
Kotare-Krogi pri Murski Soboti. AAS 20. Ljubljana, 2011.
Die spätbronzezeitliche Siedlung Pod Grunti – Pince (Slowenien). – V: Ch. Gutjahr in G. Tiefengraber (Ur.), Beiträge zur Mittel– und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelderzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 in Wildon/Steiermark. Internationale Archäologie 15 (str. 89 – 100). Rahden/Westf., 2011.
Kalinovnjek pri Turnišču. – ASS 33. Ljubljana, 2013.
Gornje njive pri Dolgi vasi 2. – AAS 36. Ljubljana, 2013
Neznano Prekmurje: zapisi preteklosti krajine iz zraka (publikacija k razstavi). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002.
Tü mo: slovanska poselitev Prekmurja. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2011.
Moč gline: figuralna plastika in drugi kultni predmeti iz bakrene dobe v Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2014.
Kelti so tüdi tü: sledovi keltske poselitve v Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2016.Literatura
Kuzmič, F. (2009). Nekateri znani Filovčarji. V J. Vugrinec (Ur.), Košičevi dnevi XXI, Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Strehovci, 16. avgust - 19. september (str. 50-61). Bogojina: Kulturno-umetniško društvo "Jožef Košič".

Podatke je posedoval tudi avtor sam.

Elektronski vir:
Branko Kerman. Pridobljeno 13. 1. 2015 s spletne strani
http://www.pomurski-muzej.si/muzej/zaposleni/branko-kerman

Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 14.3.2017, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5