Pomurci.si



Biografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
CIPOT Rudolf Foto: arhiv sikms
Galerija slik
CIPOTRudolf
pisatelj
evangeličanski duhovnik

Rojen: 
14. januar 1825, Hodoš
Umrl:  20. maj 1901, Puconci


Občina: 


Rudolf Cipot (madž. Czipott Rudolf) se je rodil očetu Juriju Cipotu (1793-1834), evangeličanskemu duhovniku in učitelju na Hodošu. Mati Elizabeta Hutter je bila nemškega rodu, hči župnika v Kukmirnu na Gradiščanskem. Osnovno šolo je končal na Hodošu, nakar je nadaljeval šolanje Šopronu, kamor se je po očetovi smrti preselila mati s tremi sinovi. Leta 1847 je končal evangeličanski licej in jeseni istega leta začel študirati na teološki fakulteti na Dunaju. Istočasno je poučeval kot zasebni učitelj pri bogatih družinah. Konec marca 1848 se je vrnil v Šopron, prav v času, ko se je tudi na Madžarskem začela »marčna revolucija«. Postal je kaplan in učitelj v Kővágóőrsu. 26. oktobra 1848 je bil v Győru posvečen za evangaličanskega duhovnika in do leta 1853 ostal v Kővágóőrsu. Od 5. aprila 1853 do 1. novembra 1858 je služboval v Vési, nedaleč od Kapošvara v Somodski županiji. Tam se je tudi poročil.
Po smrti duhovnika v Puconcih Šandorja Terplana so farani 3. novembra 1858 Cipota izvolili za novega duhovnika. V Puconcih se je drugič poročil s Hermino Németh in imel z njo šest otrok. Iz tega zakona je najbolj znan sin Zoltan (1858-1923), zdravnik in prvi direktor bolnišnice v Murski Soboti.
Rudolf Cipot je v madžarskem evangeličanskem tisku med prvimi opozoril na ohranjeni prepis vizitacijskega zapisnika iz leta 1627, ki je nepogrešljiv vir o reformaciji v Prekmurju v 17. stoletju. Zaslužen je bil za ustanovitev več vaških osnovnih šol. Bil je pobudnik in ustanovitelj evangeličanske cerkvene občine v Murski Soboti in Moravcih. Na njegovo pobudo je začel delovati cerkveni nadzorni odbor in prvo evangeličansko žensko društvo (1891). Leta 1883 so ob 100-letnici evangeličanske gmajne v Puconcih in 40-letnici njegovega duhovniškega dela izdali zbirko njegovih pridig v knjižni obliki.

Dela:
Predga 1883-ga leta Octobra 14-toga dneva, liki na sztotni szpoumenek nasztávlanya Püczonszkoga Szpráviscsa czérkevnoga : i zkrátkim dojszpisüvanyem prigode püczonszke gmajne: V Keszthelyi vödána na sztroski pobozsnoga gmajnara Kühar Stevana Tesanovszkoga, 1884.
Predga 1888-ga leta oktobra 28-ga dnéva na dén reformátzie: vu Battyándszkoj (Püczonszkoj) ev. czérkvi: V Szoboti (Muraszombat) : stampano z-piszkmi Grünbaum Márka, 1888.
Vcsenyé konfirmátzie. V Szoboti (Muraszombat) : Czérkevno szpráviscse püczonszko, 1888.



Literatura
Kerčmar, V. (1995). Cipot Rudolf (1825 – 1901). V V. Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem (str. 146). Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Sloveniji.
Kuzmič, M. (2002). Rudolf Cipot. V Enciklopedija Slovenije zv. 16, str. 30. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Balažic, E. (2003). Šesti duhovnik je bil Rudolf Czipott. V E. Balažic, Zgodovina Puconske cerkvene občine (str. 25 – 29). Puconci: Evangeličanska cerkvena občina Puconci.

Elektronski viri:
Avtobiografija Rudolfa Czipotta v madž. Pridobljeno 12. jan. 2017 s spletne strani:
http://www.ms.sik.si/fileadmin/user_upload/CzipottRudolf_önéletrajza_1886.pdf
Rudolf Cipot - Wikipedia. Pridobljeno 10. novembra 2016 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Cipot
Rudolf Czipott. Pridobljeno 10. novembra 2016 s spletne strani:  
http://alchetron.com/Rudolf-Czipott-1150321-W









Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 12.1.2017, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  Natisni



Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5