Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
ŠIFTAR Vanek Foto: arhiv sikms
Galerija slik
ŠIFTARVanek
kulturni delavec
politik
pravnik

Rojen: 
26. maj 1919, Petanjci
Umrl:  8. november 1999, Murska Sobota


Občina: 
Tišina

Osnovno šolo je obiskoval na Tišini, nižjo gimnazijo v Murski Soboti, višjo pa na Ptuju, kjer je leta 1938 maturiral. Šolanje je nadaljeval na pravni fakulteti v Ljubljani, vendar ga je moral leta 1941 zaradi vojne prekiniti. Nadaljeval je po osvoboditvi, leta 1952 diplomiral in se začel takoj poklicno ukvarjati s pravom na različnih delovnih mestih in funkcijah. Po doktoratu iz družbenopolitičnih znanosti leta 1965 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pa je začel še s predavanji o družbeno-političnem sistemu SFRJ in osnovah delovnega prava ter socialne varnosti na Višji pravni šoli v Mariboru. Leta 1968 je postal docent na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1974 bil izvoljen v naziv izredni in leta 1981 v naziv redni profesor za ustavno in delovno pravo. Predaval je tudi na podiplomskem študiju v Zagrebu in nekaj časa na Teološki fakulteti v Mariboru. Sodeloval je na številnih kongresih in posvetovanjih doma in v tujini, z opaženimi in kasneje objavljenimi referati. Zavzemal se je tudi za kulturno in znanstveno sodelovanje s tujino. Tako je na primer sodeloval pri ustanavljanju Mednarodnega kulturnozgodovinskega simpozija Modinci (Mogersdorf), Panonskega raziskovalnega centra na Gradiščanskem in regionalnih ustanov v Murski Soboti (študijska knjižnica, muzej). Zanimala ga je tudi politika, hkrati pa je proučeval še samoupravljanje in družbeno upravljanje, javno mnenje, lokalni tisk ter socialna vprašanja Pomurja (na primer Rome). Že od dijaških let dalje je občasno pisal pesmi. Ob njegovi osemdesetletnici jih je mariborska Pravna fakulteta izdala v zbirki pod naslovom Pobiram orumenele liste. Za svojo vsestransko angažiranost je prejel številna državna odlikovanja in tuja priznanja.
Prof. dr. Vanek Šiftar je poleg številnih aktivnosti skrbno ohranjal in razvijal tudi ljubezen do narave, in sicer v Vrtu spominov in tovarištva, ki ga je uredil na svoji domačiji na Petanjcih. Za vrt je kot ustanovitelj skupaj z družino skrbel 50 let, se z veliko vnemo posvečal drevesom in grmovnicam z vseh koncev sveta, saj te na svoj način zagotovo izražajo željo po skupnem miroljubnem sožitju ljudi in narave. Prav tako je bil pobudnik ter soustanovitelj Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki z mnogimi aktivnostmi nadaljuje njegovo tradicijo še dandanes.

Dela: 
Cigani: minulost v sedanjosti. Murska Sobota: Pomurska založba, 1970.
Razvoj ljudske oblasti med NOB v Jugoslaviji: izbrani dokumenti. Maribor: Obzorja, 1972.
Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih podjetjih: (od ideje do leta 1950). Ljubljana: Uradni list SR Slovenije, 1986.


Literatura
Liška, J. (1971). Šiftar Vanek (Ivan). Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, 613 - 614.
Bračič, V. (1979). Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru za leta 1976 - 1978. Maribor: Univerza, str. 323-324.
Ivanjko, Š. (1994). Vanek Šiftar – petinsedemdesetletnik. Časopis za zgodovino in narodopisje, 65 (1), str. 10 - 12.
Kuzmič, F. (1999). Šiftar Vanek (Ivan). V Enciklopedija Slovenije, 13 zv., str. 35. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Šiftar Vanek (tudi Ivan Š.). V T. Stanonik in L. Brenk (Ur., 2008). Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon (str. 1114). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Tancer, M. (Ur., 2011). Dr. Vanek Šiftar - slovenski romolog: ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti: (1919 - 1999 - 2009). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
Hedžet Toth, C. (2019) Dr. Vanek Šiftar. Evangeličanski list, 48, okt. 2019, str. 3-4.

Elektronski vir:
Kuzmič, F. www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/siftar Pridobljeno 20. 11. 2014Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 2.12.2019, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5