Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
PAVEL Avgust Foto: arhiv sikms
Galerija slik
PAVELAvgust
jezikoslovec
pesnik
urednik
literarni zgodovinar
etnolog

Rojen: 
28. avgust 1886, Cankova
Umrl:  2. januar 1946, Szombathely


Občina: 
Cankova

Nižjo gimnazijo je končal v Monoštru, višjo pa v Szombathelyju. Šolanje je nadaljeval kot študent madžarščine, latinščine in slavistike (primerjalno slovansko jezikoslovje, s čimer je obvladal večino slovanskih jezikov) v Budimpešti. Še preden je leta 1913 svoj študij zaključil z doktoratom, je leta 1909 že izdal svoje najpomembnejše znanstveno delo, v madžarščini napisano študijo o glasoslovju cankovskega narečja. Kot učitelj začetnik se je moral sprva kaliti na manjših šolah na takratnem Ogrskem, v Novem Vrbasu v Bački ter v vasi Torda in mestu Dombóvár. Med prvo svetovno vojno je bil vpoklican v vojsko, ki jo je odslužil kot tolmač in prevajalec. Po vojni je skušal tako in drugače ohranjati stike z rojaki v Prekmurju, pri čemer pa ni imel ravno sreče. Leta 1920 se je preselil v Szombathely, kjer je poučeval na gimnaziji in bil hkrati ravnatelj muzeja, v katerem je med drugim vodil in urejal knjižnico. Zasnoval in urejal je domoznansko revijo Vasi Szemle (Železni obzornik), kasneje preimenovano v Dunantúli Szemle (Prekdonavski obzornik). Ves čas je stremel po tem, da bi postal univerzitetni predavatelj. Za kratek čas mu je uspelo v začetku leta 1941, ko je imel na univerzi v Szegedu nastopno predavanje Kralj Matjaž in Slovenci. Ker je bil hkrati še vedno zaposlen v Szombathelyju, obeh delovnih mest ne bi zmogel. Ostal je v Szombathelyju, kjer je eno leto predaval slavistiko študentom bogoslovje in v zadnjih letih svojega življenja napisal še prekmursko slovnico. Ta je znanstvenokritično izdajo in natis doživela šele leta 2013 v Sloveniji.
Avgust Pavel je znanstvene članke o jezikoslovju in etnologiji pisal in objavljal že med študijem, nato pa skozi vse službeno obdobje v strokovnih revijah. Za muzej je zbiral predmete, za katere je vedel, da jih je treba ohraniti, in jih strokovno vrednotil. Prav tako je že med študijem pisal pesmi v prekmurskem jeziku, ki jih je objavljal takratni prekmurski katoliški tisk. Pesmi, ki jih je pisal v madžarščini, je izdal v dveh zbirkah. Prvo iz leta 1933 je leta 1999 v knjižno slovenščino prevedel duhovnik Lojze Kozar pod naslovom Tako pojem psalme v naročju slepe doline. Drugo zbirko je izdal leta 1936.
Avgust Pavel se je zanimal tudi za slovenske pisatelje izven meja Prekmurja. V tridesetih letih, ko je obiskoval sorodnike v Sloveniji, se je seznanil s Cankarjem. V madžarščino je prevedel roman Hlapec Jernej in njegova pravica ter povest Potepuh Marko in kralj Matjaž. Prevod slednje kaže, da je kot znanstvenik poglobljeno študiral zlasti mit o kralju Matjažu. Iz zapuščine so znani še prevodi štirih ljudskih pesmi z njegovim motivom ter osemnajstih drugih ljudskih pesmi.
Pavlova družina se je pred prvo svetovno vojno iz Skakovec, kjer so bivali sprva, preselili v vas Laafeld (Potrna) na avstrijskem Štajerskem. Hiša, v kateri so živeli, je danes kulturni središče Štajerskih Slovencev. Več ustanov z njegovim imenom deluje v Monoštru in na Gornjem Seniku. V Szombathelyju sta po njem poimenovana slovensko kulturno društvo in sprehajališče v bližini muzeja, pred muzejem pa je postavljen doprsni kip. Doprsna kip Avgusta Pavla je postavljen tudi na rodni Cankovi.

Dela:
Seznam knjižnih izdaj, v katerih so objavljeni prevodi in znanstveni članki Avgusta Pavla, je sestavil Andrej Pavlič in je sestavni del zbornika iz leta 2003 (gl. poglavje Literatura).Literatura
(izbor slovenskih virov):
Novak, V. (1976). Avgust Pavel. V V. Novak, Izbor Prekmurskega slovstva (str. 95 – 96 in 173 – 175). Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
Kozar, L. (1999, prevajalec). Tako pojem psalme v naročju slepe doline: pesmi. Odranci: samozaložba.
Novak, V. (1994). Avgust Pavel. Enciklopedija Slovenije 8, str. 276. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Székely, A. B. (1994). O Avgustu Pavlu - v petih tezah. V A. B. Székely, Od Rabe do Mure: narodnosti na obeh straneh meje (str. 20 – 57). Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem).
Das Pavel Haus (2000). Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark (besedilo v nemščini, slovenščini, madžarščini, romščini in angleščini).
Zorko, Z. in Pauko, M. (2003, ur.). Avgust Pavel. Maribor: Slavistično društvo.
Pavlič, A. (2003). Predstavitev izbranega gradiva Avgusta Pavla. V Z. Zorko in M. Pauko (ur.), Avgust Pavel (str. 145 – 151). Maribor: Slavistično društvo.
Jesenšek, M. (2013, ur.). Avgust Pavel: Prekmurska Slovenska slovnica: Vend nyelvtan. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Jesenšek, M. (2017, ur.). Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Elektronski viri:
Avgust Pavel – Slovenska biografija. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi406902/
Avgust Pavel – Wikipedija. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Avgust_Pavel
Dr. Avgust Pavel: prvi slovenski znanstvenik – Pomurec.com. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://www.pomurec.com/vsebina/39901/Dr__Avgust_Pavel__prvi_prekmurski_znanstvenik
Na Cankovi so predstavili zbornik Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. – Pomurec.com. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://www.pomurec.com/vsebina/41633/FOTO__Na_Cankovi_so_predstavili_zbornik_Avgust_Pavel_med_Slovenci__Madzari_in_Avstrijci
Avgust Pavel – Ognjišče. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/27-obletnica-meseca/2221-avgust-pavel
Avgust Pavel – Občina Cankova. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: http://www.cankova.si/sl/page.asp?id_informacija=446&id_language=1&id_meta_type=31
Marko Jesenšek: Avgust Pavel – Univerza v Mariboru. Pridobljeno 6. maja 2019 s spletne strani: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64960Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 13.5.2019, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5