Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
RAVNIČ Helena Foto: arhiv sikms
Galerija slik
RAVNIČHelena
medicinska sestra
ravnateljica

Rojena: 
3. september 1914, Bogojina
Umrla:  9. januar 2015, Murska Sobota


Občina: 


Helena Ravnič se je rodila kot tretja v družini s šestimi otroki. Osnovno šolo je obiskovala v Bogojini, nižjo gimnazijo v Murski Soboti, učiteljišče v Mariboru. Leta 1933 se je vpisala v triletno Šolo sester pomočnic v Zagrebu in jo končala leta 1936.
Njeno prvo delovno mesto je bilo v ambulanti tovarne Bata v Borovem, nato v Splitu. 
Leta 1946 se je vrnila v Prekmurje. Kot izšolana medicinska sestra je opravljala pionirsko delo na različnih področjih zdravstva, zlasti pri zdravljenju trahoma in tuberkoloze ter pri zdravljenju oz. zaščiti nosečnic, dojenčkov in otrok. Za tri leta se je preselila na Ptuj, kjer je delala v bolnišnici in zdravstvenem domu, nakar je spet začela opravljati svoj poklic v Murski Soboti.
Leta 1960 so tudi po njeni zaslugi ustanovili Šolo za zdravstvene delavce II. stopnje (danes Srednja zdravstvena šola) s sedežem v Murski Soboti. Med letoma 1960 in 1964 je bila njena prva ravnateljica. 10 let je poučevala tudi strokovni predmet higiena in napisala učbenik Higiena za srednje medicinske šole. Za svoje strokovno in družbeno politično delo je dobila več visokih odlikovanj, med drugim leta Zlati znak Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Že od mladih let je pisala tudi pesmi, ki jih je sprva objavljala v časopisih. V letih po upokojitvi je se je spet vrnila k pesnjenju ter v samozaložbi izdala tri pesniške zbirke: Otava, Vnuka in Jesen. Pesmi so čustvene, osebnoizpovedne in kljub marsikateremu trpkemu, resigniranemu verzu izražajo močno voljo do življenja.

Učbeniki:
Gradivo za pouk predmeta higiena : za I. razred šole za zdravstvene delavce. Murska Sobota: Šola za zdravstvene delavce, 1969.
Gradivo za pouk predmeta higiena : za I. razred šole za zdravstvene delavce (2., dopolnjena izd.). Murska Sobota: Šola za zdravstvene delavce, 1969.
Higiena : za srednje šole za medicinske sestre. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1971 (1974, 1978, 1981).

Strokovni članek:
Prve medicinske sestre v Prekmurju (2000). V E. Kavaš et. al. (ur.), 40 let Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja (str. 81 – 92). Murska Sobota: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja.

Pesniške zbirke:
Otava. Murska Sobota: samozaložba, 1988
Vnuka. Murska Sobota: samozaložba, 1990.
Jesen. Murska Sobota: samozaložba, 1992.


Literatura
Tibaut, D. (2006, 21. september). Pri 92 letih še aktivna : razgibana življenjska pot Helene Ravnič. Vestnik, 58, str. 14.
Kavaš, E. (2010). Zgodovina Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja skozi čas. V E. Kavaš et. al. (ur.), Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine: zbornik 2010 (str. 41 – 53). Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja.
Klašnja, M. (2012). Življenje in delo Helene Ravnič – pionirke zdravstvene nege v Prekmurju: diplomsko delo. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta.
Lebar, Z. in Mörec, D. (2015, 29. januar). Helena Ravnič (1914 – 2015). Vestnik, 67, str. 36.

Elektronski viri:
Šalamon, B. (2011). Zgodovina šole. Pridobljeno 14. marca 2018 s spletne strani:
http://www.szs-ms.si/Predstavitev/Zgodovina%20%C5%A1ole.aspx
Apšner, M. (1974). Ob 60-letnici višje medicinske sestre Helene Ravnič. Pridobljeno 16. marca 2018 s spletne strani: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1974.08.4.290Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 21.3.2018, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5