Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
FILO Jože Foto: arhiv sikms
Galerija slik
FILOJože
jezikoslovec
profesor

Rojen: 
4. februar 1928, Rakičan
Umrl:  zadnje dni decembra 2015, Maribor


Občina: 


Rodil se je kmečkim staršem. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Murski Soboti. Leta 1947 je začel študiral slovenski in ruski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegov profesor je bil znani literarni zgodovinar Anton Slodnjak. Po diplomi je bil petnajst let profesor slovenskega jezika na II. gimnaziji v Ljubljani, nato pa je slovenščino poučeval v Mariboru na II. gimnaziji, na I. gimnaziji ter na Tehniški srednji šoli. Kasneje je postal pedagoški svetovalec za slovenski jezik na Zavodu za šolstvo, nazadnje pa je bil ravnatelj Srednje pedagoške šole v Mariboru.
Med službovanjem v Mariboru je za srednješolce pripravil kratek pregled slovstva v dveh knjigah pod naslovom Pregled svetovne in domače književnosti.

Jože Filo je bil odličen poznavalec madžarskega jezika, literature in kulture. Tako se je lahko pridružil slovenskim literarnim raziskovalcem, ki so proučevali življenje in delo Avgusta Pavla ter njegove prevode Cankarjeve proze ter Prešernove, Župančičeve, Kettejeve, Murnove in Gradnikove poezije v madžarščino. Leta 1992 je v Zborniku slovenskega slavističnega društva objavil kratek oris madžarske književnosti od njenih začetkov do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Raziskoval je tudi druge prevode slovenskih pisateljev v madžarščino. Pisal je o Lászlu Latorju in Sándorju Petőfiju ter prispeval nekaj zapisov ob prevodih ruskih, srbskih in hrvaških pisateljev v slovenščino.

Vodil je festival Kurirček, kulturno gibanje, ki je vsebovalo književne, glasbene in likovne dejavnosti za mladino, ter tudi strokovno osvetljevalo mladinsko dejavnost. Od začetka je organiziral pisateljsko srečanje v okviru mladinske revije Kurirček. Bil je član uredniškega sveta časopisa Dialogi.
Za svoje delo je prejel vrsto priznanj. Bil je odlikovan z redom zaslug za narod s srebrnim vencem. Prejel je Žagarjevo nagrado za svoje pedagoško delo, leta 1990 pa srebrni grb mesta Maribor. Bil je tudi med prejemniki plakete mladosti.
Njegova soproga je bila znana bibliotekarka in profesorica klasičnih jezikov, po rodu iz Ljubljane, Breda Filo.

Knjižne izdaje:
Pregled svetovne in domače književnosti. Maribor: Dijaška zadruga na TSŠ, 1961.

Strokovni članki (izbor):
Dr. Avgust Pavel – jezikoslovec: ob 25-letnici smrti. V F. Zadravec et. al. Študije o jeziku in slovstvu (str. 87-93). Murska Sobota: Pomurska založba, 1973.
Pavlovi prevodi slovenskih ljudskih pesmi v madžarščino. V F. Jerman et. al. (ur.), Prevajalci Pomurja in Porabja: zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev 13 (str. 33 - 45). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1988.
Slovenci in madžarska književnost. V S. Hafner et. al. Slovenski jezik v stiku s slovanskimi in neslovanskimi jeziki in književnostmi: zbornik Slavističnega društva Slovenije 2 (str. 223 - 237). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992.
Kratek oris madžarske književnosti. V S. Hafner et. al. Slovenski jezik v stiku s slovanskimi in neslovanskimi jeziki in književnostmi: zbornik Slavističnega društva Slovenije 2 (str. 238-252). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992..
Pavlovi prevodi iz slovenske literature. V J. Čeh et. al. (ur.), Avgust Pavel (str. 95-114). Maribor: Slavistično društvo, 2003.
Šandor Petőfi 1823-1849 (1999). Dialogi 35(11/12), str. 80-88.

Podrobno bibliografijo del Jožeta Fila je sestavil mag. Franc Kuzmič in je dostopna na spletni strani Pomurskega muzeja (gl. Elektronski viri).


Literatura
Kremžar, T. (1988, 23. april) Z željo prižgati luč znanja v mladih. Večer, 44, str. 22.
Just, F. (2006). Jože Filo. V F. Just, Panonski književni portreti I: Pomurje in Porabje A – I (str. 153 – 156). Murska Sobota: Franc-Franc.
Jože Filo. Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon: A – L (str. 248). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.
Pastar, J. (2016, 8. januar). Jože Filo 1928-2015: v spomin. Večer, 72, str. 18.
Ružič, E. (2016, 28. januar). V spomin: Jože Filo: 1928-2015. Porabje, 26, str. 3.

Elektronski viri:
Kuzmič, F. Bibliografija Jože Filo. Pridobljeno 7. februarja 2018 s spletne strani: http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/filo-jozePrispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 13.2.2018, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5