Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
VRATUŠA Anton Foto: arhiv sikms
Galerija slik
VRATUŠAAnton
jezikoslovec
politik
slavist

Rojen: 
21. februar 1915, Dolnji Slaveči
Umrl:  30. julij 2017, Ljubljana


Občina: 


Diplomiral je leta 1941 iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in za tem še doktoriral z razpravo Levec in Ljubljanski zvon. Kmalu po začetku vojne v Jugoslaviji se je pridružil NOB, zaradi česar je moral v naslednjem letu in pol prestati internacijo in več taborišč v Italiji. Po kapitulaciji Italije se je spet pridružil slovenskim partizanom, kjer je do konca vojne opravljal vojaške in politične dolžnosti. Od leta 1945 dalje je bil na visokih političnih funkcijah v Beogradu in Ljubljani. Med najbolj vidnimi sta bili funkciji podpredsednika Zveznega izvršnega sveta in predsednika Izvršnega sveta skupščine SRS (podpredsednik zvezne oz. predsednik republiške vlade). Bil je tudi ambasador (veleposlanik) SFRJ pri Organizaciji združenih narodov. Ker je v Beogradu leta 1950 končal še študij politologije, je lahko postal redni profesor političnih ved na Univerzi v Beogradu in na FSPN (danes Fakulteta za družbene vede) v Ljubljani.
Objavil je številne članke o gospodarskih in političnih temah Jugoslavije, gibanju neuvrščenih, narodnih manjšinah, trajnostnem razvoju in drugem.
Od leta 1985 je bil redni član SAZU. Vse od ustanovitve je bil tudi aktivni sodelavec Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija na Petanjcih. Aktivno se je zavzemal za ustanovitev Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU), katere član je bil prav tako od vsega začetka. Prav kot sodelavec Šiftarjeve fundacije in PAZU-ja se je vse do zadnjega redno udeleževal prireditev v Prekmurju in še posebej v Pokrajinski in študijske knjižnici Murska Sobota.

Dela:
Bibliografijo večine objav dr. Antona Vratuše je sestavil mag. Franc Kuzmič in je natisnjena v zborniku ob avtorjevi 95-letnici (gl. poglavje Literatura), dostopna pa je tudi na spletni straniPomurskega muzeja (gl. poglavje Elektronski viri).


Literatura
Ferenc, T. (2000). Anton Vratuša. V Enciklopedija Slovenije 14 (str. 371 – 372). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Just, F. (ur., 2010). V svet po veliki beli cesti: 95 let akademika Antona Vratuše. Murska Sobota: Franc-Franc. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
Kuzmič, F. (2010). Iz bibliografije Antona Vratuše. V F. Just (ur.), V svet po veliki beli cesti: 95 let akademika Antona Vratuše (str. 85 – 107). Murska Sobota: Franc-Franc. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
Vanek Šiftar – Anton Vratuša (2011). V M. Munda (ur.), Ob Muri in daleč čez: korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki (str. 303 – 379). Murska Sobota: Franc-Franc. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
Štih, P. et. al.(ur., 2015). Zbornik ob stoletnici akad. Antona Vratuše. Ljubljana: SAZU.
Munda, M. (ur., 2015). Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše: znanstvena monografija. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija.
Žunec, B. (2017, 3. avgust). Slavečki Vran je pristal: ob smrti akademika dr. Antona Vratuše. Vestnik, 69, str. 3.
Hedžet-Toth, C. (2017, 12. avgust). Delati za skupnost in nikomur biti hlapec: akademik Anton Vratuša (1915 – 2017). Delo (sobotna priloga), 59, str. 26 – 28.
Šiftar, M. (2017, 15. september). In memoriam: dr. Anton Vratuša (1915 – 2017). Soboške novine, str. 4.

Elektronski viri:
Anton Vratuša (marec 2013). Pridobljeno 18. septembra 2017 s spletne strani: http://www.sazu.si/clani/anton-vratusa

Anton Vratuša – Wikipedija. Pridobljeno 18. septembra 2017 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Vratuša

Kuzmič, F.. Iz bibliografije Antona Vratuše. Pridobljeno 18. septembra 2017 s spletne strani: http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/vratusa

Ferenc, T. in Munda J.. Vratuša, Anton – akademik – Slovenski biografski leksikon. Pridobljeno 18. septembra 2017 s spletne strani:
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi817825/

Bibliografija Antona Vratuše in o njem v sistemu Cobiss. Pridobljeno 18. septembra 2017 s spletne strani: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?ax&ti&kw=anton+vratuša&db=cobib&mat=allmaterialsPrispeval/-a: Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 26.9.2017, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5