Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
REŠEK Dušan Foto: arhiv
Galerija slik
REŠEKDušan
veterinar

Rojen: 
17. marec 1932, Beltinci
Umrl:  5. julij 2014, Ljubljana


Občina: 
Beltinci

Osnovno šolo je končal v Beltincih. Po vojni je najprej leto dni delal v Mariborski tekstilni tovarni (MTT). Leta 1948 je končal nižjo gimnazijo v Murski Soboti, nato pa se je vpisal na Srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani in po uspešni maturi leta 1953 začel študirati na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Po diplomi se je kot živinozdravnik zaposlil v Beltincih. Leta 1980 svoj študij nadgradil z magisterijem na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Kot živinozdravnik je več desetletij delal na podeželju. Hkrati pa je zbiral razne starine, predmete in dokumente ter raziskoval ljudske običaje v Prekmurju in med Porabskimi Slovenci. Bogato zasebno zbirko rokopisnih in natisnjenih dokumentov ter knjig je leta 1994 podaril Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Zbrano ljudsko blago, šege in zgodbe je predstavil tudi v več knjigah: Šege in verovanja ob Muri in Rabi (1979 in 1983 – običaji in verovanja ob najrazličnejših dogodkih ali priložnostih), Strijc so strino (1990 – šaljive in erotične ljudske pesmi), Brezglavjeki (1995 – ljudske pripovedi) in Veterinarske anekdote, šale in spodrsljaji (2000 – šale in spomini iz veterinarske službe). V knjigi z naslovom Prekmurje, dober dan, pa je zbral najrazličnejše, resnične ali bolj šaljive prigode ljudi, kakor jih je slišal in si jih rad zapisoval. Umrl je v Ljubljani in je pokopan na Žalah.

Dela (knjižne izdaje):
Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Murska Sobota: Pomurska založba, 1979, 1983     (2., dopolnjena izd.)
Strijc so strino: šaljive in erotične ljudske pesmi iz Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1990.
Prekmurje, dober dan. Ljubljana: Militaria Slovenika, 1991.
Brezglavjeki: zgodbe iz Prekmurja. Ljubljana: Kmečki glas, 1995.
Veterinarske anekdote, šale in spodrsljaji. Murska Sobota: samozaložba, 2000.


Literatura
Novak, V. (1979 in 1983). Šege in verovanja ob Muri in Rabi. V D. Rešek, Šege in verovanja ob Muri in Rabi (str. 5 – 24). Murska Sobota: Pomurska založba.

Terseglav, M. (1980). Rešek Dušan: Šege in verovanja ob Muri in Rabi. V: Narodno stvaralaštvo, 18/19 (72/73), 107-109.

Ložar-Podlogar, H. (1984). Dušan Rešek: Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Murska Sobota, 1979, 1983. Traditiones, 13, 204.

Švajncer, J. (1984, 2. februar). Šege in verovanja ob Muri in Rabi. Večer, 40, str.5.

Terseglav, M. (1990). Reškova zbirka šaljivih pesmic. V D. Rešek, Strijc so strino (str. IX – XVIII). Murska Sobota: Pomurska založba.

Vincetič, M. (1990, 23. avgust). Strijc so strino: o zbirki ljudskih erotičnih pesmi iz Prekmurja. Delo, 32, str. 5.

Valentinčič, S. (1994). Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Reška v soboški knjižnici. Veterinarske novice, 20(11), 352-353.

Vugrinec, J. (ur., 1994). Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Rešeka v soboški knjižnici: katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica.

Pavlič, A. (1994). Seznam gradiva, ki ga je Dušan Rešek leta 1981 in 1993 podaril Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. V J. Vugrinec (ur.), Dragoceni tiski in rokopisi iz zbirke Dušana Rešeka v soboški knjižnici (str. 12-28). Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica.

Ftičar, J. (1993). Dušan Rešek: Prekmurje, dober dan. Stopinje, 22, str. 173-174.

Ftičar, J. (1996). Dušan Rešek: Brezglavjeki. Stopinje, 25, str. 162.

Cestnik, V. (2001). Veterinarske anekdote, šale in spodrsljaji: nova knjiga mag. Dušana Reška. Veterinarske novice 27(2), str. 87.

Haramija, D. (2005). Teme prekmurskih pravljic. V: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost (str. 257-266). Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.

Zrinski, M. (2014, 2. oktober). Dušan Rešek. Vestnik, 66, str. 24.Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 16.2.2017, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5