Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
TERPLAN Aleksander (Šándor) Foto: arhiv
Galerija slik
TERPLANAleksander (Šándor)
pisatelj
prevajalec
evangeličanski duhovnik

Rojen: 
1. maj 1816, Ivanovci
Umrl:  18. marec 1858, Puconci


Občina: 


Osnovno šolo je v letih 1823 - 1825 obiskoval v Domanjševcih, v letih 1826 - 1828 pa jo je nadaljeval v kraju Szentgyörgyvölgy na Madžarskem. Srednjo in višjo šolo je med leti 1828 -1837 obiskoval v Kőszegu in na evangeličanskem liceju v Šopronu, zatem pa eno leto študiral na evangeličanskem teološkem inštitutu na Dunaju. Kaplansko službo je nastopil leta 1838 v Puconcih, kjer je ostal tri leta, nakar se je umaknil v Kolto na Madžarskem, saj je bil po smrti tedanjega duhovnika Franca Xaverja Berkeja zaradi spletk odpuščen. Na željo vernikov se je leta 1842 vrnil v Puconce, kjer je bil leta 1844 izvoljen za rednega duhovnika puconske cerkvene občine. V tej službi je ostal do smrti. V času svojega službovanja je izboljšal gospodarsko stanje cerkvene občine, v letih 1855 - 1856 pa tudi povečal in obnovil cerkev.
Terplan se je odlikoval tudi na literarnem področju, pri čemer se je oziral na vernike, ki so potrebovali bogoslužne in šolske veroučne knjige v materinem jeziku. S priredbami in slovenjenjem potrebnega čtiva je tako skrbel za slovensko knjigo v času, ko si je vodilna družbena in politična plast v Železni županiji prizadevala madžarščino čimprej razširiti med nemadžarsko govoreče prebivalstvo. Pisal pa je tudi pridige, molitve in nagrobne govore v prekmurskem (slovenskem) jeziku, in sicer za tiste duhovnike, ki so slovensko besedo slabo obvladali, a so jo rabili pri svojem poklicu.

Dela:
Peszmi i réd pri poszvecsuvanyi ponovlene evangelicsanszke czérkvi püczonszke
. V Gráczi, 1856.

Prevodi in priredbe:
Krszcsansztva abéczé tô je krszcsanszke vere návuka prvi zacsétek: za deczo evangelicsanszko oszem, devét lêt sztaro etc.: z vogrszkoga jezika obrnyeni, 1845 (prevod, ponatisi 1869, 1900).
Dvakrat pedeszet i dve bibliszke historie za evangelicsanszke solé ino hi'ze. Szlovencsene po Terplán Sándori püczonszkom farari. V Köszegi, 1847 (prevod, ponatis 1878).
Nȏvi zákon ali Testamentom Goszpodna nasega Jezusa Krisztusa zdaj oprvics z Grcskoga na sztári Szlovenszki jezik obrnyeni po Küzmics Stevani..., i Knige 'zoltárszke, [szlovencsene po Terplán Sándori ... ]. - V Kőszegi: stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov, 1848 (tretji natis prevoda Števana Küzmiča iz leta 1771, h kateremu so privezane Knige 'zoltárszke).
Knige 'zoltárszke. Szlovencsene po Terplán Sándori, püczonszkom farari. - V Köszegi: stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov, 1848 (prevod, ponatisi 1883, 1928).
Kni'zicze dáni áldovov na orgone vu evang. czérkvi püczonskoj v 1857 leti goriposztávlene. V Gráczi, 1857 (priredba).


Literatura
Fliszar, J. in Luthar A. (1926). Prêkmurja znameniti evang. mô'zje (str. 35 - 39). Murska Sobota: Uredništvo Düševnoga lista.
Novak, V. (1976). Aleksander Terplan. V V. Novak, Izbor prekmurskega slovstva (str. 73 - 74 in 148 - 150). Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
Škafar, I. (1978) Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 - 1919. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Novak, V. (1980). Terplan, Aleksander. V A. Gspan in F. Petrè (Ur.), Slovenski biografski leksikon, 12. zv. (str. 63). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Balažic, E. (1998). Terplan Aleksander. Evangeličanski koledar, 161 - 162.
Balažic, E. (2003). Peti duhovnik je bil Aleksander Terplan. V E. Balažic, Zgodovina puconske cerkvene občine: posvečeno 220-letnici cerkvene občine (str. 19 - 25). Puconci: Evangeličanska cerkvena občina Puconci.
Trstenjak, A. (2006). Aleksander Terplan. V A. Trstenjak, Slovenci na Ogrskem: narodopisna in književna črtica: objava arhivskih virov (str. 168 - 170). Maribor: Pokrajinski arhiv.
Terplan, Aleksander. V T. Stanonik in L. Brenk (Ur., 2008). OSEBNOSTI: veliki slovenski biografski leksikon (str. 1172). Ljubljana: Mladinska knjiga.Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 13.5.2016, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5