Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
BARLA Mihal Foto: Neznan
Galerija slik
BARLAMihal
pesnik
prevajalec
evangeličanski duhovnik

Rojen: 
1778, Murska Sobota
Umrl:  4. februar 1824, Kővágóörs, Madžarska


Občina: 


Po osnovni šoli, ki jo je končal leta 1793 na Hodošu, se je vpisal na evangeličanski licej v Šopronu. Tam je bil zelo dejaven, saj je opravljal tudi delo knjižničarja, blagajnika in tajnika v dijaškem madžarskem slovstvenem društvu, poleg tega je pisal in objavljal romantično vzneseno domoljubno liriko v madžarskem jeziku. Med leti 1803-1807 je obiskoval in uspešno zaključil študij na univerzi v Jeni. V tem času je bil član univerzitetnega mineraloškega društva, po študiju pa se je zaposlil kot učitelj in nato ravnatelj v latinsko-madžarski srednji šoli v Szentlőrincu v županiji Tolna. Tam je deloval do septembra 1810, nato pa nastopil duhovniško službo v Kővágóörsu blizu Blatnega jezera, kjer je ostal do smrti.
Čeprav je vse življenje preživel v tujem okolju, maternega jezika in rodne domovine ni pozabil. To dokazujeta deli, pesmarica ter prevod bibličnih zgodb in molitev superintendenta Jánosa Kisa v prekmurščino, s katerima se je trajno vpisal v zgodovino prekmurskega slovenskega slovstva. Obe sta nastali na pobudo omenjenega superintendenta, ki je v Barli prepoznal jezikovno in literarno sposobnega, učenega in razgledanega človeka. Na ohranjanje slovenske identitete med prekmurskimi evangeličani pa je pomembno vplival tudi z oblikovanjem novih izrazov in utrjevanjem prekmurskega literarnega izročila. Prav tako naj bi bil avtor slovnice prekmurskega narečja, ki je ostala v rokopisu, za njo pa se je izgubila vsaka sled.

Dela: 
Diktomszke, versuske i molitvene kni'zice za to málo sôlszko deco. Šopron. 1820.
Krscsanszke nouve peszmene knige szpravlene evangyelicsanszkim gmajnam. Šopron, 1823.


Literatura
Barbarič, Š (1966). Oris književnega razvoja severovzhodne Slovenije do sredine 19. stoletja. V F. Zadravec (Ur.), Panonski zbornik (str. 72 - 103). Murska Sobota: Pomurska založba.
Flisar, J. (1925, 20. junij). Prekmurja znameniti evang. moužje. Düševni list, 3 (7), str. 82.
Novak, V. (1976). Izbor prekmurskega slovstva (str. 68 - 70). Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
Kerčmar, V. (1995). Evangeličanska cerkev na Slovenskem (str. 144 – 145). Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Sloveniji.
Kuzmič, M. (2002). Barla, Mihal. V Enciklopedija Slovenije 16 (str. 9). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Štefanec, F. (2005, 30. junij). Utrjevalec prekmurskega literarnega izročila: Mihal Barla pomembno vplival na ohranjanje slovenske identitete. Vestnik, (26), str. 15.
Just, F. (2006). Panonski književni portreti: Prekmurje in Porabje A - I (str. 61 – 69). Murska Sobota: Franc-Franc.Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 15.12.2014, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5