Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
KÜZMIČ Mikloš Foto: Neznan
Galerija slik
KÜZMIČMikloš
narodni buditelj
pisatelj
prevajalec
katoliški duhovnik
dekan

Rojen: 
Petnajsti september 1737, Dolnji Slaveči
Umrl:  11. april 1804, Kančevci


Občina: 


Osnovno in dobro krščansko izobrazbo je pridobil kar v domači župnijski cerkvi pri Gradu. Leta 1761 je končal jezuitski gimnazijski kurz, in sicer štiri gramatikalne in dve humanitetni stopnji ter filozofijo v Győru. Tam je leta 1763 končal tudi bogoslovje, potem je tri mesece kaplanoval v gornjelendavskem gradu, 17. oktobra 1763 pa postal župnik pri Svetem Benediktu v Kančevcih in ostal tam do svoje smrti. Poleg tega je opravljal tudi službo šolskega nadzornika v svoji dekaniji. Župnijske šole so bile tedaj namreč skromne, učitelji pa slabo izobraženi, zato je pošiljal dečke v Kőszeg v tamkajšnjo sirotišnico, ki je omogočala šolanje bodočih učiteljev in duhovnikov. Po ustanovitvi nove sombotelske škofije leta 1777 je postal tudi dekan – vicearhidiakon »Slovenske okrogline«, kakor je v svojih knjigah rad imenoval rodno krajino, ki so ji Madžari rekli Tótság, latinski naziv zanjo pa je bil districtus Tóthsagiensis. Pomen Mikloša Kuzmiča je v priredbi vrste knjig za večjo versko skupnost Slovenske krajine (Prekmurja) za cerkev, šolo in dom. K delu ga je spodbudil János Szily, prvi škof (1777-1799) novoustanovljene škofije v Sombotelu, v kateri so bili združeni vsi prekmurski Slovenci. Škof je namreč po seznanitvi z duhovnim stanjem v slovenskem delu njegove škofije ugotovil, da katoličani nimajo svojih knjig za cerkev in župnijske šole, zaradi česar je spodbudil Mikloša Küzmiča, v katerem je našel primernega somišljenika in zavzetega sodelavca. Njuno sodelovanje tako ni obsegalo le prijateljskih odnosov, ampak je preraslo v plodno dejavnost, v kateri so se spoznavno prepletale pastoralne, izobraževalne, kulturne, socialne in s tem tudi narodnostne prvine, ki so prispevale velik delež za ohranitev slovenstva v Prekmurju. V desetletju 1780-1790 je namreč Mikloš Küzmič pripravil in izdal sedem nabožnih in posvetnih knjig, ki so prekmursko katoliško slovstvo zaznamovale in določile za poldrugo stoletje. 

Dela:
Svéti evangjeliomi pouleg kalendárioma i réda rimskoga na vse nedelne i svétešnje dní z-občinskoga svétoga pisma … na stári slovenski jezik obrnjeni
… - evangelistar. Šopron: 1780.
Szlovenszki Silabikar – abecednik oz. učbenik za otroke. Šopron: 1780.
Krátka summa velikoga katekizmusa – prevod vsedržavnega katekizma. Šopron: 1780.
Pomoucs bete'snih i mirajoucsih – iz madžarščine prevedeni molitvenik za bolnike. Šopron: 1781.
Kniga molitvena – molitvenik. Šopron: 1783.
ABC knjižica na narodni šoul hasek – dvojezična (prekmursko-madžarsko) knjižica za šole. Budim: 1790.
Sztároga i nouvoga testamentoma szvéte histórie kratka summa – prevod svetopisemskih zgodb. Szombathely: 1796.


Literatura
Novak, V. (1975). Delo in pomen Miklóša Küzmiča. Stopinje, 4, 18 ̶ 25.
Novak, V. (1976). Mikloš Küzmič. Izbor prekmurskega slovstva (str. 54 ̶ 60). Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
Smej, J. (1976). Muza Miklόša Küzmiča. Murska Sobota: Pomurska založba.
Smej, J. (1980). Po sledovih zlatega peresa: roman o Miklošu Küzmiču. Murska Sobota: Pomurska založba.
Just, F. (2003). Mikloš Küzmič. V F. Just, Besede iz Porabja, besede za Porabje. Pregled slovstva pri porabskih Slovencih (str. 28 ̶ 30). Murska Sobota: Franc-Franc.
Kozar, L. ml. (ur., 2005). Pisec sedmerih luči: zbornik s simpozija o Miklošu Küzmiču. Moravske Toplice: Občina; Murska Sobota: Pomurski naddekanat; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
Šlebinger, J: Küzmič, Mikloš (1738–1804). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.  

Elektronski vir:
www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi313754/#slovenski-biografski-leksikon Pridobljeno 30. 10. 2014.
Kuzmič, F.: http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/titan/miklos-kuzmic  Posodobljeno: 30. 12. 2016
Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 30.12.2016, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5