Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
FLISAR Janoš Foto: arhiv sikms
Galerija slik
FLISARJanoš
pesnik
pisatelj
prevajalec
učitelj
urednik

Rojen: 
12. junij 1856, Šalamenci
Umrl:  21. junij 1947, Murska Sobota


Občina: 


Osnovno šolo je obiskoval v Puconcih, nato se je v madžarskem kraju Nemescsó dodatno izpopolnjeval v madžarščini. V Šopronu je dokončal gimnazijo, kar mu je omogočilo, da se je lahko zaposlil kot učitelj na evangeličanskih šolah. Najprej so mu ponudili službo na Madžarskem, ki pa jo je odklonil in raje postal učitelj in kantor v Križevcih v Prekmurju. Ukvarjal se je še s sadjarstvom in vinogradništvom in tudi v teh dejavnostih uspešno spodbujal sokrajane. Po upokojitvi leta 1911 se je preselil v Mursko Soboto, kjer se je znova zaposlil, tokrat v hranilnici, in bil kasneje imenovan še za ravnatelja Evangeličanskega dijaškega doma.
Bil je urednik in sourednik Düševnega lista in Evangeličanskega koledarja, v katerih je objavljal tudi lastna leposlovna (pesmi, pripovedi) in druga besedila ter prevode iz madžarščine. Bil je med prvimi, ki je v prekmurščino prevajal madžarske klasike Sándorja Petőfija, Mihályja Vörösmartyja, Kálmána Mikszátha, Móra Jόkaija in druge. Prevode madžarskih klasikov je objavljal tudi v izseljenskem časopisu Amerikanszki Szlovencov glasz. Publicistične članke je objavljal še v Agustičevem časopisu Prijatel, ki ga je med drugim tudi urejal. Kot urednik je sodeloval pri slovenskem delu časopisa Muraszombat és Vidéke. Sestavil je madžarsko-prekmurski in prekmursko-madžarski slovar, saj je dolga leta zbiral prekmursko besedišče. Rokopis tega besedišča, ki obsega ok. 50.000 besed, hranijo v Narodnem muzeju v Budimpešti. Skupaj z Adamom Lutharjem je sestavil nekaj verskih priročnikov in enega prvih biografskih leksikonov za področje Prekmurja z naslovom Prejkmurja znameniti evang. moužje, v katerem so zajeti evangeličanski pisci in drugi pomembni evangeličani tistega časa. Zapisoval je ljudske pesmi, ki so bile kasneje vir tudi drugim raziskovalcem folklore.
Danes velja za zadnjega pomembnejšega evangeličanskega pisca.


 

Literatura
Just, F. (2000). Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc. 
Just, F. (2006). Janoš Flisar. V F. Just (ur.), Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A-I (str. 176-183). Murska Sobota: Franc-Franc.
Rágyanszki, Gy. (2017) János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. V Lukácsné Bajzek M. (ur.)  Slovenistika 10 (str. 209-216). Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.

Elektronski vir:
Kuzmič, F.: www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/flisar  Pridobljeno: 17. 11. 2014
sl.wikipedia.org/wiki/
www.cobiss.si ključne besede Janoš Flisar
Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 21.11.2017, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5