Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
ZAGOREC CSUKA Judit Foto: arhiv
Galerija slik
ZAGOREC CSUKAJudit
pesnica
prevajalka
bibliotekarka
publicistka

Rojena: 
24. marec 1967, Murska Sobota
Umrla:  ,


Občina: 
Lendava/Lendva

Odraščala je v Genterovcih, kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Po končanem srednješolskem izobraževanju družboslovno-jezikovne smeri v Lendavi je na Filozofski fakulteti Loránda Eötvösa v Budimpešti študirala madžarski jezik s književnostjo in bibliotekarstvo. Po uspešno končanem študiju je delala kot novinarka pri tedniku Népújság v Lendavi, nato se je na DOŠ I Lendava zaposlila kot bibliotekarka. Raziskuje založniško dejavnost, publicistiko in knjižničarstvo madžarske narodne skupnosti v
Sloveniji v letih 1945–2004. Leta 2006 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti. Naslov njene doktorske disertacije je A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig (Zgodovina izdajanja madžarskih knjig, publicistike in knjižničarstva od 1945 do 2004). Disertacija je leta 2007 izšla še v knjižni obliki kot monografija z obsežnim povzetkom v slovenščini. V slovenščini so objavljeni tudi njeni številni strokovni članki in študije. Objavila je kulturnozgodovinsko raziskavo kulta Zrinjskih v madžarski literaturi (2009) ter pripravila monografijo slikarja Zoltána Gáborja (2002).
Leta 2010 je bila urednica strokovne publikacije z naslovom Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru Evropske unije. Od 2006 dalje je pri Akademiji znanosti in umetnosti v Budimpešti zunanja (pridružena) članica in zastopa sekcijo znanstvenikov s področja knjižničarstva. Je tudi članica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU). Od leta 2012 je habilitirana lektorica madžarskega jezika in med drugim predava na Univerzi v Mariboru na Katedri za prevodoslovje in medkulturne študije. Od 2015 je članica Društva pisateljev Madžarske. Do sedaj je objavila sedem pesniških zbirk v madžarskem jeziku, tri v slovenskem jeziku in dve prozni deli v madžarščini. Dobila je tudi status raziskovalke v Sloveniji. Njena bibliografija je vključena v podatkovno bazo za raziskovalce SICRIS, leposlovna dela pa so vodena v online katalogu COBISS.
Leta 2018 je izšla zgoščenka z njenimi pesmimi pod naslovom Po sledeh čudežnega jelena (A csodafiúszarvas nyomában). Istega leta je izdala dvojezično pesniško zbirko z naslovom Enigma. Z družino živi in dela na Kapci.

Dela: 
Viharverten (Potepana v viharju). (1997). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti.
Kiűzve az édenből (Izgnana iz raja). (2003). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti.
Portret akademskega slikarja Zoltana Gaborja. (2002). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti.
V ognjenem kresu. (2001). Lendava: samozaložba.
Slepci na zemljevidu. (2003). Murska Sobota: Franc-Franc.
V sebi zate. (2010). Murska Sobota: Franc-Franc.
Sivatagi szélben (2011) Pilisvörösvár - Kapca, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai Helyi Közösség. 
Új horizontok, Novi horizonti, Neue Horinzonte, válogatott verseskötet (2013) Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.
A fény győzelme, levélregény (2015) Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.
Ismeretlen vadászmezők: pesmi in prevodi (2015) Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.
A szív akkumulátora, novele (2017) Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.
Enigma: izbrane pesmi (2018) Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti.

Prevodi:

Huzjan, Š. (2003). Podaj roko svetlobi = Nyújts kezet a fénynek. Lendava.
Lainšček, F. (2005). Posončnice = Napraforgó-alkonyat = Suncogledice = Sonnenwenden. Murska Sobota.
Antologija sodobne pomurske in porabske slovenske književnosti. (2008). Murska Sobota.
Car, E. (2009). A gólyák is elpusztulnak (Štrki umirajo), Dobrovnik, Pilisvörösvár.
Znanstvene in strokovne publikacije:
A Zrínyiek nyomában (Po sledeh Zrinskih) (2003). Pilisvörösvár.
A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok (Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji) (2003). Lendava.
A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó-és könyvtártörténet (Zgodovina madžarskega založništva, tiska in knjižničarstva v Sloveniji) (2007). Lendava.
A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében (Materni jezik moje družine v luči identitete prekmurskih Madžarov). (2008). Pilisvörösvár.
Tragom Zrinskih. (2009). Zagreb.
A muravidéki magyar könyvek világa (Svet prekmurskih madžarskih knjig). (2010). Pilisvörösvár–Lendava.
A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje. (Strategija in menedžment knjižničarstva madžarske narodnosti v Sloveniji) (2012). Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület; Kapca: Krajevna skupnost, str. 99.
Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju = Digitisation of the hungarian local history resources and fiction in Prekmurje region (2005). V Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju. (str. 133–149). Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.–26. oktober 2005 = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24–26, 2005. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
Narodnostne knjižnice v Sloveniji v ogledalu procesa evropske integracije (2003). V Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom. (str. 168–179). Pilisvörösvár: Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület.
Stanje šolskih knjižnic v Pomurju (2004). Referat s Kongresa šolskih knjižničarjev Slovenije »Šolske knjižnice včeraj, danes, jutri«, Radenci, 21.–23. oktober 2004. V Šolska knjižnica 14, 3, str. 233–237.
Dvojezične šolske knjižnice na področju Pomurja, na katerem živi madžarska narodnost (2008). Radenci, 16.–18. oktober 2008. V Šolska knjižnica, 3–4, str. 186.
Az szépirodalom önismereti és gyógyító ereje (2017) Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár.
Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben (2019) Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár.Literatura
http://www.lendva.info/assets/files/pdf/Muravideki_Magyar_Tudomanyos_Arckepcsarnok_SLO.pdf Pridobljeno: 7. 6. 2012
Just, F. (2006). Literarna ustvarjalnost madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in literarni portret Judit Zágorec Csuka. (str. 123–136). Murska Sobota: Franc-Franc.
Titan, R. (2002). "Sem madžarska pesnica, ki živi v Sloveniji, ker sem se tu pač rodila. Dialogi, 38, 7/8, str. 5-13.

http://www.kl-kl.si/domoznanstvo/lendavski-umetniski-portreti/judit-zagorec-csuka/

http://www.cobiss.si

Podatke je posredovala tudi avtorica sama.


Glej tudi

  


Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 20.8.2019, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5