Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
DOBRONOKI György Foto: Neznan
Galerija slik
DOBRONOKIGyörgy
filozof
teolog
jezuit
magister umetnosti

Rojen: 
drugi marec 1588, Dobrovnik
Umrl:  enajsti maj 1649, Trnava na Slovaškem


Občina: 
Dobrovnik/Dobronak

Rojen je bil v plemiški družini. Po nekaterih virih je nekaj časa obiskoval šolo v Zagrebu. 22. oktobra 1610 je postal član jezuitskega reda v Brnu (Češka). Za redovniško življenje je Dobronokija pripravil znameniti pridigar in prevajalec biblije Márton Káldi. Po duhovnih pripravah je začel filozofske študije v Gradcu, ki jih je končal leta 1622. Po drugih podatkih je leta 1622 končal teologijo v Rimu. Po zaključku študija v Rimu se je Dobronoki leta 1623 vrnil v Gradec. Na filozofski fakulteti je poučeval logiko, v naslednjem šolskem letu predaval fiziko, potem leta 1625 metafiziko.
Leta 1627 je služboval v Győru, od 1628 do 1630 je bil rektor zagrebškega kolegija jezuitov. Leta 1631 je prišel v Trnavo in večji del njegove življenjske poti je povezan s tem mestom. Prvi dve leti je bil rektor trnavskega kolegija, 27. novembra 1630 je z Miklósem Esterházyjem podpisal pogodbo o gradnji cerkve sv. Janeza Krstnika in kolegija.
Bil je ustanovitelj in prvi rektor univerze v Trnavi v letih od 1631 do 1635. 11. oktobra 1637 je bil premeščen v Sopron, od 19. avgusta 1639 do 1644 je bil vodja jezuitov v Humenne (Slovaška). Leta 1645 se je vrnil v Trnavo, hudo zbolel in z velikimi težavami opravljal rektorske naloge še eno leto. Večletnega trpljenja ga je 11. maja 1649 rešila smrt. Nekateri drugi viri omenjajo različne datume. Dobronoki je zapustil bogato življenjsko delo. V njegovo zapuščino spada veliki kompleks trnavske univerze in cerkve, vodstvo univerze, delovanje kolegijev v Győru, Humenne in Sopronu. Veliko je pisal, v glavnem v latinščini, vendar njegovih del niso natisnili. Od njegovih rokopisov se najpogosteje omenja dnevnik Actum Academicorum Collegii Sociatatis Jesu Tyrnnaviae, ki ga hrani univerzitetna knjižnica v Budimpešti (Egyetemi Könyvtár). Gre za sedemnajsti zvezek zapisov trnavske univerze in kolegija, katerega je pisal od 1. januarja 1636 do 11. oktobra 1637.

Dela:
Historia de ingressu S. J. in Austriam et Hungariam. (rokopis)
Historia S. J. Hungariae et Transsylvaniae. (rokopis)
Historia collegii Soproniensis. (rokopis)
Elogium breve Petri Pazmani. (rokopis)
Ephemerides seu diarii eventus collegii et academiae societatis Jesu Tyrnaviensis, inchoati anno 1636. (rokopis)
 


Literatura
Frankl V. (1872). Pázmány Péter és kora, 3 zv. (str. 156-172). Pest: Ráth Mór.
Szinnyei, J. (1893). Magyar írók élete és munkái, 2 zv. (str. 938-939). Budapest: Hornyánszky Viktor.
Pallas nagy lexikon, 5 zv. (1893). (str. 390). Budapest: Pallas Irodalmi Rt.
Révai nagy lexikona, 5 zv. (1912). (str. 635). Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet.
Velics L. (1912). Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. Budapest: Szent István Társulat.
Bilkei I. (1990). Adatok a középkori és kora-újkori egyetemjárás és litteratus-műveltség történetéhez Zalában. Zalai Gyűjtemény, (31) 29-48.
Kovács J. L. (1994). Új magyar irodalmi lexikon. 1 zv. (str. 451). Budapest: Akadémiai. Nevezetes muravidéki és környékbeli személyiségek. (1996). Naptár 97, 91.
Új magyar életrajzi lexikon. 2 zv. (2001). (str. 191). Budapest: Akadémiai.
Mészáros K. (2004). Dobronoki György: jezuit iz 17. stoletja, egy jezsuita a XVII. századból. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti.
Bilkei I. (2005). Zalai életrajzi kislexikon. (str. 72). Zalaegerszeg: Deák Ferenc Megyei Könyvtár.

Elektronski viri:
Pridobljeno 6. 7. 2011 s spletne strani: http://hu.wikipedia.org/wiki/Dobronoki_György
Pridobljeno 6. 7. 2011 s spletne strani: http://szlovenszkakrajina.wordpress.com/2011/02/10/gyorgy-dobronoki/Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 29.12.2014, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5