Pomurci.siBiografski leksikon Pomurci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov pomurci@ms.sik.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
SMEJ Jožef Foto: Neznan
Galerija slik
SMEJJožef
duhovnik
pesnik
pisatelj
prevajalec
zgodovinar
škof

Rojen: 
15. februar 1922, Bogojina
Umrl:  ,


Občina: 


Osnovno šolo je obiskoval v Bogojini, gimnazijo pa v Murski Soboti. Po maturi leta 1940 se je vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, vendar le za kratek čas, kajti prepisal se je na Visoko bogoslovno šolo v Mariboru. Leta 1941 je moral študij prekiniti in ga nato nadaljeval v Sombotelu, kjer je bil 8. decembra 1944 posvečen v duhovnika. Od tam se je vrnil v rodno Prekmurje. Med leti 1944 in 1948 je bil kaplan v Dokležovju, Dobrovniku in v Turnišču, nato pa dolga leta deloval v Murski Soboti, sprva kot kaplan ter pozneje kot župnik in dekan v Murski Soboti. Leta 1969 je bil poklican v Maribor, kjer je med drugim opravljal službo stolnega kanonika, člana zbora škofovih svetovalcev, naddekana, stolnega prošta mariborskega stolnega kapitlja in generalnega vikarja. Leta 1976 je doktoriral s tezo Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga (promocija 30. januarja 1976). Za mariborskega pomožnega škofa je bil imenovan 25. aprila 1983, posvečen pa 23. maja istega leta. Njegovo škofovsko geslo se glasi: »Milosti polna, spomni se«. 18. junija 2009 se je upokojil. Življenjsko delo mariborskega pomožnega škofa msgr. dr. Jožefa Smeja je obsežno in vsestransko, saj poleg duhovniške in škofovske službe obsega tudi bogat knjižno literarni opus. Poleg pesnjenja se namreč ukvarja s pisateljevanjem, prevajanjem, preučevanjem cerkvene zgodovine ter s kulturno preteklostjo in z življenjem ljudi, ki so med Muro in Rabo stoletja ohranjali vero in slovenstvo. Bibliografija njegovih del obsega več kot 150 enot, med katerimi so v veliki meri samostojne knjižne publikacije. Znanstvene razprave so bile največkrat objavljene v Časopisu za zgodovino in narodopisje, v Zgodovinskem časopisu, Slavistični reviji in drugih zbornikih, pogosto pa je objavljal tudi v časopisu Stopinje. Poleg objav izvirnih znanstvenih in leposlovnih del pa je sodeloval tudi pri prevajanju Bogoslužnega molitvenika, Zakonika cerkvenega prava, Svetega pisma stare in nove zaveze ter komentarjev k psalmom. 
21. septembra 2014 je v župnijski cerkvi v rodni Bogojini praznoval 70 let duhovniškega posvečenja, t.i. rubinsko oz. železno mašo. Za raziskovalno dejavnost na področju madžarske literature in prevode klasičnih romanov 19. in 20. stoletja iz madžarščine v slovenščino pa je 8. junija 2015 prejel tudi Madžarski viteški križ kot najvišje madžarsko državno odlikovanje.


Dela:
Natančen popis del in virov o dr. Jožefu Smeju za obdobje 1992-2001 je sestavil Franc Kuzmič in mu dodal še dela in vire od leta 2002 do 2014. Dostopen je na www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/smej

Bibliografija del škofa dr. Jožefa Smeja za obdobje 1963-1992, ki jo je prav tako sestavil Franc Kuzmič, pa je bila objavljena v Zborniku soboškega muzeja 3 (Murska Sobota, 1994) na str. 131-141.


Literatura
Sobočan, D. (ur., 2007). Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja.
Kerman, B. (ur., 2012). Košičevi dnevi XXVI: Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Strehovci, 19. avgust – 23. september 2012. Bogojina: Kulturno-umetniško društvo »Jožef Košič«.
Sobočan, D. (2013). Ob 30-letnici škofovskega posvečenja dr. Jožefa Smeja. Maribor: samozaložba J. Smej.
Žunec, B (2003). Nevidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri. Murska Sobota: Franc-Franc; Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.

Elektronski vir:
Upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej. Pridobljeno 6. 11. 2014 s spletne strani: http://katoliska-cerkev.si/ssk/mariborska-metropolija2/upokojeni-mariborski-pomozni-skof-msgr-dr-jozef-smej
Škof dr. Jožef Smej, devetdesetletnik. Pridobljeno 6. 11. 2014 s spletne strani: www.zupnija-suha.net/skof-dr-jozef-smej-devetdesetletnik/

Podatke je dopolnil tudi avtor sam.Prispeval/-a: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Zadnja sprememba: 17.6.2015, Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota

  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci gorenjci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5